VARENĀ UN BAGĀTĀ ZEMGALE - IZZINI ZEMGAĻUS!

Lejupielādējiet GPX
Īsi par maršrutu
Vienkārši
270 km
18 h.
15
Maršruta virsma
85% Asfalts
15% Grants

Maršruts: Vītiņi – Biksti – Zebrene – Dobele – Jelgava – Cena – Tērvete – Vilce – Mežotne – Bauska – Bärbele 

Kopš seniem laikiem Zemgale saistās ar bagātību, diženumu, tās valdniekiem un zemgaļu tautas rūdīto raksturu. Dobes (Incēnu) pilskalns bijis zemgalu zemes Dobenes centrs. Lai pārliecinātos, cik tālu bija iespējams pamanīt tuvojošos ienaidnieku, jāuzkāpj pilskalna valni - no tā paveras iespaidīgs skats uz apkārtni! 
Seno zemgaļu dzīvē Joti nozīmīgu vietu ieņēma ar reliģiju saistītās svētvietas. Dabas un aktīvās atpūtas cienītājiem noteikti jāapmeklē Zemgales lielākais – Zebrus ezers un Ezerlūķu pilskalns
Nostāstus par seno valdnieku varenību glabā Dobeles pilskalns, viens no pilskalniem, kas 13. gadsimta beigās visilgāk noturējās cīņās pret iebrucējiem. Uz senā zemgalu pilskalna uzcelta un vēl šodien apskatāma Livonijas ordeņpils. 
legriežoties Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, var gūt vienotu priekšstatu par Zemgales vēsturi un pašiem zemgaliem. 
Sekojot zemgalu valdniekiem pa pēdām, jāapmeklē slavenākais un visbiežāk vēstures avotos minētais zemgalu varas un kultūras centrs - Tērvetes pilskalns. Netālu no tā atrodas pēc senās pils parauga celtā Tērvetes 12. gadsimta koka pils, kur uzkrātas ziņas par valdnieku dzīvi, zemgaļu rotām un bruņojumu. Mežotnes pilskalna arheoloģiskais komplekss sevī ietver vienu no lielākajiem un skaistākajiem zemgaļu pilskalniem, kura pakājē saskatāma senā ostas vieta. 
Liecības par Bauskas apkārtni, zemgaļiem un viduslaiku pils iemītnieku sadzīvi atrodamas Bauskas pilī, kas 15. gadsimtā bija Livonijas ordeņa varas simbols pār zemgalu zemēm. 
Vēl maršrutā aplūkojams Spārnu pilskalns, Svētes ezers un Elkus kalns, Dobeles Novadpētniecības muzejs un Amatu māja, lauku sēta,Caunītes", Silakalns (Augstais kalns), Bauskas muzejs un Bārbeles sēravots.

Atsauksmes

Komentēt

Lietotne viedtālrunim / audio ceļvedis

Tas ir interaktīvs, inovatīvs, uz modernām tehnoloģijām balstīts mācību un kultūras izpratnes rīks Lietuvas un ārvalstu viesiem, lai iepazītu svarīgus un unikālus kultūras mantojuma objektus un slavenus cilvēkus mūsu valstī.