Šauļu Tūrisma informācijas centrs

Baltu ceļš. Zemgaļi, Sēļi

Zemgaļi  un sēļi – senas baltu tautas, vienas no Latvijas un Lietuvas pamattautām, kas dzelzs laikmetā un viduslaikos apdzīvojusi Latvijas vidusdaļu (Zemgales līdzenumu), Lietuvas ziemeļdaļu, Latvijas dienvidaustrumdaļu un Lietuvas ziemeļdaļu.