Šauļu Tūrisma informācijas centrs

Baltu ceļš - Seno zemgaļu varenība

Zemgaļi – sena baltu maztauta, viena no Latvijas un Lietuvas pamattautām, kas dzelzs laikmetā un viduslaikos apdzīvojusi Latvijas vidusdaļu (Zemgales līdzenumus) un Lietuvas ziemeļdaļu. Savulaik kā viena no kareivīgākajām un turīgākajām tautām Ziemeļeiropā, zemgaļi pārvaldīja divas lielākās upes Latvijā – Lielupi un Daugavu, kā arī reģionā lielāko ostu „Portus Semigallia”, turklāt bija pazīstami arī kā izcili tirgotāji.