Šauļu Tūrisma informācijas centrs

BAUSKAS MUZEJS

Muzeji

Bauskas muzejā var iepazīties ar Bauskas novada, pilsētas un zemgaļu vēsturi. Muzejs vāc un komplektē, zinātniski apstrādā, saglabā un popularizē arheoloģijas, vēstures, mākslas un etnogrāfijas materiālus par Bauskas novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Muzeja krājumā ir plašs un bagāts zemgaļu arheoloģiskais materiāls, kuram ir liela izziņas vērtība. Muzejā darbojas Tautas lietišķās mākslas studija „Bauska”, kuras audējas iepazīstina ar Zemgales novada tautas tērpu.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Atsauksmes

Komentēt