Šauļu Tūrisma informācijas centrs

VILKMUIŽAS EZERA PASTAIGU TAKA

Aktīva atpūta

Vilkmuižas ezers ir īpaša, unikāla 11.-14.gs. senvieta – seno kuršu ugunskapu vieta, kas liecina par tā laika apbedīšanas tradīcijām. Ezera austrumu malā atradusies kulta vieta mirušo sadedzināšanai, bet sārtā kopā ar mirušo sadedzināti arī ieroči, darba rīki, rotaslietas, savukārt ugunskura atliekas pēc tam iegremdētas ezerā. Arheoloģiskajos izrakumos ezerā un tā apkārtnē atrastas bronzas aproces, saktas, kaklariņķi, dzelzs ieroči, zirglietas, jātnieku piederumi, kā arī vienkoča laiva. Talsu novada muzejā aplūkojama 2012.g. izveidotā izstāde “Vilkmuižas ezera senkapi”, kurā ietilpst arheoloģiskajos izpētes darbos iegūtās vairāk kā 600 senlietas. Šobrīd gan pēc jaunākajiem pētījumiem parādījies alternatīvs uzskats, ka senlietu nonākšana ūdenī varētu tomēr būt saistāma ar krastā bijušu senkapu piedevu ieskalošanu ezerā, sakarā ar ezera ūdens līmeņa izmaiņām gadsimtu gaitā. Vilkmuižas ezeru var aplūkot izstaigājot jauku un ērtu pastaigu taku, kas ved visapkārt ezeram. Savukārt garāku pastaigu cienītāji var apvienot abas takas – Vilkmuižas ezera un Talsu promenādi, jo tās atrodas netālu viena no otras un kopā ļauj noiet apmēram 5 km. Abas taka ir piemērotas arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un apmeklētājiem ratiņkrēslā ar asistentu.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Aktīvā atpūta

Kognitīvās takas

Atsauksmes

Komentēt