Šauļu Tūrisma informācijas centrs

VILCES PILSKALNS

Daba / ainava

Seno zemgaļu vidējā un vēlā dzelzs laikmetā apdzīvots, 12 m augsts Vilces pilskalns atrodas Vilces un Rukūzes upju satekā. Pilskalna plakums nav liels – 10 x 5 m, tā lielākā daļa ir Vilces upes izskalota un nogruvusi. No pilskalna uz dienvidiem ārpus nocietinājumiem ir lielāks izlīdzināts laukums, kur iespējams atradusies priekšpils. 1959. un 1966. gadā   pilskalnu apsekoja Ē. Mugurēvičs un M. Atgāzis, kuri konstatēja kultūrslāni un atrada vairākas senlietas, tādējādi gūstot pierādījumus, lai šo senvietu uzskatītu par īstu pilskalnu. No Vilces muižas pa pastaigu taku var aiziet līdz pilskalnam un no tā virsotnes pārlūkot ielejas un Rukūzes smilšakmens atsegumus. Līdzās pilskalnam atrodas Zaķu pļava un Vilces grava, viena no leģendārā laupītāja Kaupēna iemīļotām darbošanās vietām.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Daba / ainava

Pilskalni

Atsauksmes

Komentēt