SAULES KAUJAS VIETA

Vēsturiskas vietas

Kontakti

Atskaņu hronika stāsta par vienu no lielākajām Ziemeļu krusta karu kaujām – tā ir 1236. gada 22. septembrī notikusī Saules kauja, kurā tika iznīcināts Zobenbrāļu ordenis. Vēsturnieku viedokļi par kaujas norises vietu dalās – saskaņā ar plašāk izplatītu versiju, kauja notikusi Lietuvā, uz ziemeļiem no Šauļiem Jauņūnu ciematā pie Mūsas un Tautiņas upju satekas, bet pēc citas versijas – Vecsaules pagastā, Latvijā. Kaujā piedalījās Zobenbrāļu ordenis, Pleskavas karavīri un kristītie igauņi, lībieši un latgaļi no vienas puses un nezināms skaits lietuviešu un zemgaļu no otras puses. Lietuvieši ordeņa un sabiedroto karaspēkam uzbrukuši negaidīti, un tas tā pārsteidzis ordeņbrāļus, ka tie metušies bēgt, bet bēgošajam karaspēkam uzbrukuši zemgaļi. Kaujā krita visi ordeņa brāļi un Zobenbrāļu ordeni pēc kaujas pievienoja vācu ordenim. Iespējams, tieši šī uzvara ļāva Mindaugam nostiprināties un turpināt izplest savu dižkunigaiša varu. Kopš 2000. gada Latvijā un Lietuvā 22. septembri atzīmē kā Baltu vienības dienu.

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Vēsturiskas vietas

Veco kauju vietas

Atsauksmes

Komentēt