Šauļu Tūrisma informācijas centrs

LĪGUMU AKMENS

Daba / ainava

Tikai aptuveni 1 km attālumā no Stelmužes ozola mežā slēpjas Līgumu akmens. Līdz šai dienai tas nav pētīts un nav atrakts. Ir redzama tikai plata un 18 m gara virsma. Grūti pateikt, cik tas ir mazāks (un vai vispār ir mazāks) par savu brāli Puntuku, jo Līgumu akmens lielākā daļa slēpjas zem zemes un ir apaugusi ar kokiem. Akmens forma ir neregulāra, stūraina, tas ir garens. Kā daudzas nezināmas lietas, arī Līgumu akmens slēpjas zem teiku plīvura. Atjoņojis Velns Milzis uz Zemi, atradis akmeni un jau gatavojies celt plecos, bet akmens – i nekust. Gan tā, gan šitā Velns Milzis mēģinājis akmeni izkustināt, bet tas pat no vietas nekustējies! Atgriezies Velns Milzis Ellē un izstāstījis visu Velnu Karalim. Tad nu licis vadonis Velnu Milzi trīs dienas barot, cik labi vien iespējams, un nelikt pie darba, lai tas pieņemtos spēkā. Pēc trijām dienām, kad Velns Milzis jau juties kļuvis trīskārt stiprāks, nekā iepriekš, Velnu Karalis to atkal nosūtījis uz Zemi un licis atgādāt akmeni līdz pirmajiem gaiļiem. Velns Milzis, skriedams uz Zemi, apmaldījies un pagriezies uz nepareizo pusi. Kad viņš attapies, jau sācis aust rīts. Bīdamies Velnu Karaļa dusmu, Velns Milzis sācis steigties, klupdams krizdams griezies atpakaļ, uzcēlis uz pleciem milzīgo Lietuvas laukakmeni un sācis priecāties, kā to pasniegs Karalim. Arī elles vārti vairs nebijuši tālu… Tad pēkšņi iedziedājies gailis! Velns Milzis izbijies, palaidis akmeni un aizsteidzies uz Elli. Kad akmens kritis, no tā kritiena visa Zeme nodrebējusi, bet pats akmens zemē iekšā iegrimis. No akmens trieciena radušies kalni, pakalni un  ielejas. Lai atminētos pagātni, akmenim tā arī palicis Līgumu akmens vārds.

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Sēla

Daba / ainava

Akmeņi

Atsauksmes

Komentēt