Šauļu Tūrisma informācijas centrs

JURGAIČU PILSKALNS (KRUSTA KALNS)

Daba / ainava

Uzskata, ka pilskalnā pie vēsturiskā ceļa, kas veda no Salduves uz Sidrabi un tālāk uz Mežotni atradās Kuļu pils, kuru Livonijas ordenis nodedzināja 1348. gadā. Pilskalnā atklātās arheoloģiskās liecības, datējamas ar 5.–14. gadsimtu. Kopš senatnes pilskalna pakājē tek avots, kura ūdeni uzskatīja par īpaši vērtīgu. Iespējams, tieši ar avotu saistīts solījumu došanas paradums. Solījums varēja būt, piemēram, kādas svētvietas apmeklēšana vai krusta uzstādīšana. Šāda solījumu došana sevī apvienoja gan baltu pagānu reliģijas, gan kristietības elementus, radot ieražu, kas unikāla tikai Žemaitijai un Lietuvas Zemgales daļai. 1961. gada 5. aprīlī krustus no Jurgaiču pilskalna nogāza, un krustu uzstādīšanas paradums līdz pat Atmodas sākumam iemantoja pretošanās formu padomju okupācijai. Uzskata, ka uz kalna atrodas vairāk nekā 100 000 krustu un krustiņu.

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Daba / ainava

Pilskalni

Atsauksmes

Komentēt