Šauļu Tūrisma informācijas centrs

DIGNĀJAS PILSKALNS

Daba / ainava

Senatnē spēcīgs un varens bijis sēļu Dignājas pilskalns, kas atrodas ap 300 metru attālumā no Daugavas, iepretim Jersikas pilskalnam. Pēc pētnieku domām, līdz 10. gadsimtam Dignāja bija nozīmīgāka par Jersikas pili. Dignājas apdzīvotība sākusies 1. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, bet vēlāk  te pastāvējusi nocietināta sēļu apmetne. Vēlajā dzelzs laikmetā pilskalna aizsargbūves atradušās pilskalna malās. Par to, ka pilskalna plakumā atradušās dzīvojamās ēkas, liecina plakumā atklātās māla kleķu krāšņu un pavardu paliekas. Vēlākie atradumi attiecas uz 13. gadsimta sākumu. Par Dignājas pilskalnu ir saglabājušies nostāsti, ka zem pilskalna ir pazemes eja, kas to savienojusi ar Jersikas pilskalnu otrpus Daugavas. Tā kā pilskalns nav apaudzis ar kokiem, no tā paveras skaista ainava uz Daugavas ieleju.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Sēla

Daba / ainava

Pilskalni

Atsauksmes

Komentēt