Šauļu Tūrisma informācijas centrs

BERNĀTU DABAS PARKS

Daba / ainava

Bernātu dabas parks ar tā piejūras kāpu mežu ir īpašs ar tā reljefu un ir viena no Dienvidkurzemes novada lielākajām vērtībām. Dabas parkā ierīkotas 7 izziņas takas ar vairāk kā 150 vides objektiem – skulptūrām, lapenēm, skatu torni, ainavu rāmjiem u.c. Vides objekti atklāj senču mantojumu, rakstu zīmes, stāstus par Dienvidkurzemi un Nīcu. Katra no takām ir veltīta savai latviešu mitoloģijas dievībai – izveidotas Saules, Laimas, Dieva, Pērkona, Jumīša, Māras, un Mēness takas. Katra taka sākas un beidzas ar savu simbolu un vārtiem. Katra taka ir savādāka un aicina piedzīvot dažādas sajūtas un aktivitātes. Māras taka ir garākā (1,4 km) un bagātākā ainaviskiem skatiem un reljefiem. Laimas taka ir parka centrālā taka, kas izvijas cauri visai parka teritorijai. Uz Saules takas var sastapt daudz smilšainu kāpu un skatu torni laivas formā. Pa Mēness taku jādodas, ja gribas izšūpoties, pa Jumīša taku, lai šķērsotu tiltu, izejot cauri divām iespaidīgām, aptuveni 5 m augstām kuršu siluetu, koka figūrām. Pērkona takas ir divas, katra savā parka galā, asociatīvi atgādinot divus zibeņus. Un visbeidzot, Dieva taka – īsākā, bet varenākā, jo atrodas ielejā starp divām augstām kāpām. Uz takas izvietoti 44. vien divi soli, kuri aicina apmeklētajus apsēsties, ļaujoties apcerīgām domām un šīs vietas varenības baudīšanai. Esot dabas parkā, noteikti apskatiet arī “Zaļo staru” – Latvijas galējā rietumu punkta atzīmi un Bernātu pludmales laipu!

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Daba / ainava

Parki / meži

Atsauksmes

Komentēt