Šauļu Tūrisma informācijas centrs

ĀŽOLPAMUŠES PILSKALNS

Daba / ainava

Āžolpamušes pilskalns (Ąžuolpamūšės piliakalnis) ir viens no plašāk pētītajiem zemgaļu pilskalniem Lietuvā. Pilskalns Tatulos un Ūges satekā bija nocietināts ar aizsardzības vaļņiem un diviem grāvjiem. Pētot pilskalnu, atklātas ēku paliekas, kas datējamas ar 9.–13. gadsimtu. Līdz 19. gadsimtam par pilskalnu stāstītas teikas un pasakas par seniem kariem, dārgumiem, velniem un spokiem. Tam bija arī nozīmīga vieta 20. gadsimta vēstures notikumos – 1933. gadā tur izvietojās Pasvales strēlnieku vienība, 1940. gadā to pārņēma Dagilīnes strēlnieki, savukārt vēlāk Lietuvas partizāni pilskalna nogāzēs ierīkoja divus bunkurus. 1989. gada 23. augustā gar pilskalnu veda Baltijas ceļš, bet pēdējā desmitgadē šeit tiek svinēti Lietuvas valsts svētki.

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Daba / ainava

Pilskalni

Atsauksmes

Komentēt