Šauļu Tūrisma informācijas centrs

ŠAUĻOS IZVEIDOTS INOVATĪVS BALTU KULTŪRAS UN TŪRISMA POPULARIZĒŠANAS CENTRS “BALTU CEĻŠ” – VIENĪGAIS ŠĀDS CENTRS LIETUVĀ UN LATVIJĀ

Pirmais interaktīvais baltu kultūras popularizēšanas centrs Lietuvā un Latvijā gaida, kad varēs vērt savas durvis apmeklētājiem pēc karantīnas. Šī centra un visa projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras tūrisma ceļš “Baltu ceļš” (“Balts‘ Road”) pamatmērķis – mudināt ceļot un iepazīt baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu. Ir radīti maršruti ceļošanai pa baltu zemēm, tūrisma ceļvedis, darbojas vietne www.baltukelias.lt, bet tagad ir arī unikāla telpa, kas palīdzēs iepazīstināt ar baltu kultūras pagātni un tagadnes izpausmēm.

Šajā centrā ar mūsdienīgām tehnoloģijām, eksponātu kopijām, izglītojošām aktivitātēm tiek prezentēta baltu vēsture, kultūra, dzīvesveids, radot iespējas veicināt apzinātu baltu mantojuma izpratni un tā saglabāšanas nosacījumus jaunatnei, ģimenēm, tūristiem, Šauļu pilsētas iedzīvotājiem.

Centra ekspozīcijas ideja ir radīta, izvēloties universālu objektu, kā arī svarīgu baltu simbolu – sauli. Ņemta vērā arī saistība ar Šauļu pilsētu, kura ir pazīstama kā Saules pilsēta. Ekspozīcijā izmantotās dekora detaļas, mākslinieciskie risinājumi radīti, balstoties zināšanās par baltu apdzīvotajām un apdzīvojamajām teritorijām, cilšu vēsturisko attīstību, pilskalniem un apbedīšanas paradumiem, dzīvesveidu, rakstiem, keramiku, aušanu, metālapstrādi, medu, pārtiku, sutartinēm, dabu. Centrs ir paredzēts tam, lai veicinātu apmeklētāju aktīvu līdzdalību, interesi, izpratni un informācijas iegūšanu caur sajūtām – dzirdi, ožu, redzi un tausti. Tāpēc rakstveida informācijas nav daudz, apmeklētājs tiek tikai īsi iepazīstināts ar tēmu vai stendā attēloto darbību, nodarbošanos. Visa informācija ir sniegta lietuviešu, latviešu un angļu valodā.

Centrs ir veidots, balstoties uz universālā dizaina principiem: ir audiogids (keramikas, metālapstrādes, aušanas, sutartiņu tēmas), stendu nosaukumi norādīti arī Braila rakstā, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem ir panduss, kā arī pacēlājs, lai iekļūtu sanitārajās telpās.

Gan jauns, gan vecs, apmeklējot muzeju vai kādu citu izglītojošu funkciju veicošu centru, cer uzzināt ko jaunu. “Baltu ceļa” telpās atradīsit veselas četras interaktīvas spēles. Tās ir ar vēsturiskiem un arheoloģiskiem materiāliem zinātniski pamatotas spēles, kuras ar datorgrafikas un animācijas palīdzību piesaista īpašu uzmanību. Pieskarties, izmēģināt un uzzināt – tā varētu nosaukt šīs četras spēles, kuras neatstās vienaldzīgu.

Uz biometriskajiem cilvēka datiem balstītajā spēlē “Baltu “profesija”” var redzēt, kā mēs izskatītos, ja būtu vērpēja, audēja, kareivis, zvejnieks vai kas cits, un lejupielādēt šādu portretu, noskenējot QR kodu. Cita izglītojošā spēle “Pazīsti baltu lietas” iepazīstina ar baltu cilšu saimniecībā lietotajiem priekšmetiem. Krītot dažādiem objektiem, ir jāidentificē, kuri pieder pie baltu perioda un tematikas, bet kuri – nē. Spēles laikā tiek krāti punkti. “Aizceļo uz baltu ikdienu” spēles tehnoloģija ļauj cilvēku, kurš stāv kameras priekšā, pārcelt uz unikālu paplašinātās realitātes vidi, kuru viņš pats izvēlas. Tūrists var izveidoto tēlu ar savu attēlu saglabāt kā fotogrāfiju un lejupielādēt, noskenējot QR kodu. Vislielākā telpa ir atstāta spēlei instalācijai “Baltu dzīve” – uz speciāli sagatavotas, skārienjutīgas plaknes projektori, sensori prezentē atsevišķu baltu cilšu savdabību, kā arī kopīgos baltu dzīvesveida aspektus. Tā ir ar skaņām, gaismām piepildīta telpa, kura vēl labāk ļauj iepazīt seno baltu kultūru un dzīvi.

Kopējās projekta izmaksas ir 763 402,33 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 648 891,95 EUR.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī rakstu saturu pilnībā atbild Šauļu tūrisma informācijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atsauksmes

Komentēt