Šauļu Tūrisma informācijas centrs

VELNAKALNA SAULES PULKSTENIS

Daba / ainava

Velnakalns, par kuru klīst dažādas leģendas, ir svētvieta, kuru veido divi pakalni. Pēc vietējās tradīcijas nenocietinātos upurkalnus Mūšas baseinā sauc par Velna kalniem. Šeit, pie upurvietas, atrodas mirušo apbedīšanas vieta – kapsēta. Kalns ir aptuveni 100 m diametrā, apaļš, aptuveni 10 m augsts. 2019. gadā pieminot Baltu vienības dienu, Velnakalnā, Pasvales rajona augstākajā kalnā, tika uzstādīts baltu tradīciju piemiņas objekts – saules pulkstenis, kas iekļauts pasaules saules pulksteņu atlantā (www.sundialatlas.net.).

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Daba / ainava

Parki / meži

Atsauksmes

Komentēt