Šauļu Tūrisma informācijas centrs

VASENIEKU PURVA TAKA

Aktīva atpūta

Stiklu purvu kompless ir lielākais Rietumlatvijā. Tas sācis veidoties pirms 5000 – 7000 gadiem. Šobrīd šeit vērojams gan dabisks purvs, kas pilns ar dzīvību, gan arī degradēta purva ainava, kas paveras skatam pašā sākumā, ejot gar novadgrāvjiem, kas savulaik veidoti, lai sagatavotu purvu kūdras izstrādei, taču tagad aizsprostoti, lai atjaunotu ūdens režīmu. Vasenieku purva laipa vijas gar skaistiem purva ezeriņiem, cauri mežam, garām bebru dambim, tad noslēdzas, nogriežoties uz iestaigātu zemes ceļu gar grāvja malu, kura beigās atkal redzēsiet laipu, kas aizvedīs uz takas sākumu. Laipas vidū iespējams uzkāpt skatu tornī, kas paver skatam plašo purva ainavu.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Aktīvā atpūta

Kognitīvās takas

Atsauksmes

Komentēt