Šauļu Tūrisma informācijas centrs

VAĻULIS UN VAĻUĻA TĒVS

Vēsturiskas vietas

Vaļulis un Vaļuļa tēvs ir baltu mitoloģijas un Lietuvas vēstures liecinieks, daļa no senas svētvietas, ko veido Gojs jeb Upurēšanas birzs un akmens – Vaļuļa tēvs. Neregulārās formas robežakmenī pirms vairākiem gadsimtiem iekalts pakavs ar krustu un bultu. Vaļuļis uzskatāms par vietējās dievības – saimnieka vārdu. Otra iekaltā zīme, iespējams, saistīta ar 20. gadsimtu, un veidota, lai pievērstu skolotāja un pētnieka Petra Tarasenka uzmanību. Leģendas par Vaļuļi kļuva par pamatu P. Tarasenka grāmatai „Apburtie dārgumi”, kas daudzus mudināja interesēties par novada vēsturi.

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Aukštaitija

Daba / ainava

Akmeņi

Atsauksmes

Komentēt