Šauļu Tūrisma informācijas centrs

MUNDIGU UPUROZOLS

Daba / ainava

Kontakti

Tiek uzskatīts, ka senie svētozoli Kurzemē ir saglabājušies no senajiem kuršiem, kas veikuši dažādus rituālus pie svētajiem kokiem. Daudziem no tiem ir īpaši nosaukumi – Svētozols, Upurozols. Pastāvējis uzskats, ka no svētā ozola nedrīkstējis pat zaru lauzt, jo tad lauzēju piemeklēšot slimības vai pat nāve. Latviešu mitoloģijā ozols simbolizē spēku un vīrišķību. Līdz mūsdienām Kurzemē vēl saglabājušies vairāki senie svētozoli, kas varētu būt saistīti ar no kuršiem pārmantotām tradīcijām jaunākos laikos. Viens no pazīstamākajiem ir Mundigu Upurozols, kas atrodas ainaviskā vietā Mundigu ezera krastā un kura apkārtmērs ir 7,8 m.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Daba / ainava

Koki

Atsauksmes

Komentēt