Šauļu Tūrisma informācijas centrs

MEŽĪTES PILSKALNS

Daba / ainava

Mežītes pilskalns ir izcili ainavisks un paver skatu uz pārējām senā arheoloģiskā kompleksa daļām, ko bez pilskalna veido arī Elku kalns, vairākas senās apbedījumu vietas, kā arī kultakmens – bedrīšakmens, bet ap pilskalnu atradusies gandrīz trīs hektāru liela senpilsēta. Mežītes pilskalna arheoloģiskajos izrakumos atklātas liecības par senajiem kuršiem un vendiem – Kurzemes ziemeļdaļas iedzīvotājiem.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Daba / ainava

Pilskalni

Atsauksmes

Komentēt