Šauļu Tūrisma informācijas centrs

MEĻĶITĀRU MULDAKMENS

Daba / ainava

Meļķitāru Muldakmens – izcils, populārs un ainavisks, kultūrvēsturiski un arheoloģiski nozīmīgs dižakmens ar lielāko abras veida iedobumu Latvijā. Saukts arī par Upurakmeni un Velna akmeni. Lai piekļūtu iedobumam, akmens sānos iecirsti vairāki pakāpieni. Arheoloģiskajos izrakumos pie akmens atklātas ugunskuru vietas un māla klājums, bet, vēl 19. gadsimta vidū, iedobuma muldā atrasti sīki ziedojumi un ūdens, kas tajā sakrājies un lietots ārstniecībā. Reiz Baronese Anna fon Šulca solījusi dot saimniecību tam, kurš akmeni aizgādās līdz muižai, taču tas nevienam nav bijis pa spēkam.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Sēla

Daba / ainava

Akmeņi

Atsauksmes

Komentēt