Šauļu Tūrisma informācijas centrs

KRAUJU LIELAIS AKMENS

Daba / ainava

Kontakti

Krauju Lielais akmens, saukts arī par Tilgaļu dižakmeni, ir Kurzemes lielākais dižakmens. Tas bijis daļa no senu un nozīmīgu kulta vietu kopuma, kas vēsta par kuršu kulta un kristietības sadursmi 13.gs., bet kurš savas nesatricināmības dēļ spējis saglabāt kulta vietas statusu cauri gadsimtiem. Spilgtais latviešu dzejnieks un rakstnieks Jānis Trimda (īstajā vārdā – Fricis Gulbis), iezīmējot kristietības ietekmi uz kuršu kultūrvēsturi, rakstījis: „Netālu no kapsētas klajā laukā šalc milzu liepa, vēl atgādinādama tos laikus, kad te gadu simteņiem ilgi pavasaros plauka, vasarās ziedēja un rudeņos atkal nometa visas lapas krāšņa liepu birzs. Tad lielais akmens, kas ir lielākais visā Kurzemē, negulēja klajā vietā, no visām pusēm jau pa gabalu saredzams, bet bija novietojies liepu birzs pašā sirdī, kur mani senči to turēja Dievam par ziedokli. (..) Tad nāca vācu vara, kas ar zobenu un uguni ieviesa mūsu zemē kristīgo ticību, tā visiem līdzekļiem cīnījās pret ļoti noturīgo un slepeno elkdievību... Bēdīgu likteni bija piedzīvojušas Dieva dārza dižās liepas, svešu vācu vīru cirvjiem nocirstas(..).” Akmens ir viegli atrodams, jo ledājs to novietojis lēzenā un labi pārskatāmā uzkalniņā, kas mūsdienās atrodas ap 300 m no Vandzenes - Valdemārpils lielceļa. Akmens izmēri: garums 7m, platums 6,9m, augstums 3,4m, apkārtmērs 26m, tilpums 80 kubikmetri.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Daba / ainava

Akmeņi

Atsauksmes

Komentēt