Šauļu Tūrisma informācijas centrs

JONIŠKEĻA MUIŽAS PARKS

Daba / ainava

Joniškeļa muižas parks ir īpaši skaists parks, viens no labākajiem Lietuvas reprezentatīvajiem parkiem, izveidots 18. gs. otrajā pusē un paplašināts 19. gs. Mazupes un Mūšas pietekas abās pusēs. Šeit atrodas trīs dīķi, vijas liepu alejas, aug vairāk nekā 20 vietējo koku un krūmu sugas un vairāk nekā 30 ievesto augu sugas. Parks ir valsts aizsargājams nacionālās nozīmes objekts. Joniškeļa muiža no 18. gs. vidus piederēja Karpu ģimenei. Tagad muižā atrodas Lietuvas Lauksaimniecības institūta izmēģinājumu stacija un Joniškeļa novada muzejs, kurā glabājas grāmatas, kuru pirmsākumi meklējami lietuviešu preses aizlieguma un grāmatu tirgotāju laikā.

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Aktīvā atpūta

Atrakciju parki

Atsauksmes

Komentēt