Šauļu Tūrisma informācijas centrs

DRUBAZU BOTĀNIKAS TAKA

Šī ir taka botānikas cienītājiem. Taka vijas augšup un lejup pa nogāzi cauri Abavas ielejai raksturīgajām pļavām. Tā veidota 2 lokos – īsākā (1,2 km) un garākā (2 km). Šeit redzēsiet vienu no blīvākajām un skaistākajām kadiķu norām Latvijā. Nogāzes slīpuma atšķirīgie mitruma apstākļi un dažādās augsnes veicinājušas vairāku pļavu tipu veidošanos. Sausajās stepju pļavās nogāzes augšdaļā zied kalnu āboliņš. Šeit un arī zāļu purvā iespējams ieraudzīt dažādas aizsargājamās retās augu sugas.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Kurzeme

Aktīvā atpūta

Kognitīvās takas

Daba / ainava

Parki / meži

Atsauksmes

Komentēt