Šauļu Tūrisma informācijas centrs

BĀRBELES SĒRAVOTS

Daba / ainava

Bārbeles sēravots ir sena kulta vieta, par ko vēsta arī nostāsti. Literatūrā minēts, ka šis avots bijis viens no iespaidīgākiem zināmajiem minerālūdens avotiem Latvijā. Cilvēki, nākdami pie avota ārstēties, atstāja pie tā savu apģērbu, ticēdami, ka līdz ar drānām pie avota paliek slimības, sāpes un ciešanas. Bārbeli var uzskatīt par vienu no senākajām Latvijas kūrvietām, kas pazīstama kopš Kurzemes hercoga Jēkaba valdīšanas laika. Bārbeles senā pastāvēšanas vēsture liek domāt, ka arī senie zemgaļi šeit ārstējās un izmantoja šo avotu veselības uzlabošanas nolūkos.

Valsts

Latvija

Vēsturiskā zeme

Ziemgale

Daba / ainava

Avoti

Atsauksmes

Komentēt