Šauļu Tūrisma informācijas centrs

ĀŽOLIJAS DABAS LIEGUMA IZZIŅAS TAKA

Aktīva atpūta

Kokus, tostarp ozolus, lietuvieši godājuši vairāku iemeslu dēļ: koks un tā dzīve bija tuva cilvēkam un viņa dzīvei; koki bijusi garu un dievu dzīvesvieta; kokiem piemita ārstnieciskas īpašības; kokos dzīvojuši senču veļi. Tādā ēnainā, mežonīgā un dabiskā mežā vijas Āžolijas dabas lieguma izziņas taka. Āžolijas botāniskajā un zooloģiskajā liegumā izveidotas dabas takas, kurās apmeklētāji var iepazīties ar pirmatnējo Viduseiropas platlapju mežu ziemeļu apakšzonas lapu koku meža varenajiem ozoliem, pavasaros ar saziedējušo efemeroīdu paklāju, rudenī – krāsu bagātību un dabiskas upītes dabas daudzveidību. Āžolijas meža patība ir pāri par 300 ha. Botāniski zooloģiskais liegums aizņem 68,2 ha šā meža platības. Takas, kas līkumo cauri liegumam, garums ir divi kilometri. Iet pa to nav viegli: taka nav klāta koka dēļiem vai citu segumu, nogāzes ir stāvas, plūst avotaina upīte,  krituši koki, kam jātiek pāri, zemas, ar ūdeni pārplūdušas vietas (zemie purvi) un citi veca meža radīti pārbaudījumi. 

Valsts

Lietuva

Vēsturiskā zeme

Sēla

Aktīvā atpūta

Kognitīvās takas

Atsauksmes

Komentēt