Šiaulių turizmo informacijos centras

RAGINĖNŲ PILIAKALNIS SU SENOVĖS GYVENVIETE

Gamta / kraštovaizdis

Kontaktai

Raginėnų piliakalnis (Raganų kalnas) – vienas paslaptingiausių šiaurės vidurio Lietuvoje, datuojamas I tūkst. – II tūkst. pr. Įrengtas aukštoje kalvoje, apjuostas Daugyvenės, dauba, grioviu ir pylimu. Aikštelė keturkampė, pailga, 20x10 m dydžio. Žemiau pylimo viršaus yra 5 m pločio terasa, žemiau terasos – griovys 5 m pločio dugnu, už kurio supiltas antras 2 m aukščio, 12 m pločio pylimas. Šlaitai statūs, apie 9 m aukščio. 3,74 ha plote yra papėdės gyvenvietė (tyrinėta 1996 m.), kurioje rastas iki 20 cm storio kultūrinis sluoksnis su židiniu, stulpaviete, moliniu svoreliu, grublėtąja, lygiąja ir žiestąja keramika, gyvulių kaulais. Padavimuose pasakojama apie Raginėnų piliakalnyje gyvenusias deives, laumes, raganas. Tikima, kad kadaise čia buvo deginamos raganos. Kartą moteriškė rovusi linus ir užmiršusi vaiką. Vakare sugrįžusi ir mato: laumės supa vaiką, liūliuoja. Nusigandusi ir pabėgusi viena, be vaiko. Iš ryto vėl nuėjusi atrado vaiką gražiai apvilktą. Kita moteriškė tyčia nusinešusi vaiką. Laumės ėmusios supti liūliuodamos: čiūčia liūlia. Bet kai motina atėjusi, atradusi vaiką nebegyvą. Taip deivės dariusios. Deivės nuėjusios į piliakalnį, nes ten esanti šventa vieta.

Šalis

Lietuva

Istorinė žemė

Žiemgala

Gamta / kraštovaizdis

Piliakalniai
Archeologiniai kompleksai

Atsiliepimai

Komentuoti