Šiaulių turizmo informacijos centras

Tyrinėk baltus

 

Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa

Projekto pavadinimas: „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“

Projekto akronimas: „Tyrinėk Baltus“

Projekto numeris: LLI-447

Vadovaujantis partneris: Šiaulių turizmo informacijos centras (Lietuva), www.visitsiauliai.lt

Partneriai: 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 birželio 1 d. – 2022 gegužės 31 d. (24 mėnesiai).

Projekto biudžetas: 869 689.02 €, iš jų 739 235.65 € ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto finansavimo šaltiniai: projekto partnerių lėšos ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projektas įgyvendina programos prioritetą „Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant“.  Jis tiesiogiai prisidės prie tikslo „Padidinti lankytojų skaičių programos teritorijoje gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus". Pagrindinis projekto tikslas yra didinti lankytojų skaičių programos teritorijoje tobulinant jau sukurtą turistinį maršrutą - Tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“. Norint pasiekti  šį tikslą, nustatyti toliau nurodyti papildomi tikslai:

  • Ugdyti sąmoningumą  ir informuoti apie baltų materialiojo ir nematerialiojo kultūrinio ir gamtinio paveldo išsaugojimą;
  • Skatinti sukurto Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ (pri)pažinimą;
  • Investuoti į naują , inovatyvią ir tvarią tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ turizmo informacinę sistemą.

Pagrindinis bendras siekis yra toliau plėtoti jau sukurtą Baltų kelią, tobulinant pasiūlytą bendrą produktą veiklomis, kurios ugdo sąmoningumą, skatina (pri)pažinimą ir kviečia "patirti" baltus. 

Projektas „Tyrinėk Baltus“ tęsia projekto „Baltų kelias“ veiklas, kurios siekia padidinti turistų susipažinimą su Baltais, skatina pripažinimą ir norą juos tyrinėti. „Baltų kelio“ maršrutas - 2145 km ilgio, susijungiantis iš nevienodų kilpų arba besidriekiančių kelių, įtraukiančių kažkada Kuršių (~ 790 km), Žiemgalių (~ 620 km) ir Sėlių (~ 735 km) apgyvendintas teritorijas Lietuvoje ir Latvijoje.

Vienas iš projekto tikslų - išmokti kokybiškai įgyvendinti projektus susijusius su kultūra, kultūriniu turizmu ir kultūros keliais. Šis tikslas bus pasiektas tokiomis veiklomis: dalinimosi patirtimi ir jos įgijimo mokomaisiais vizitais į įžymųjį Vikingų kelią Švedijoje, dalyvavimą turizmo parodose, mainų vizitais tarp Baltų kelio regionų.

Projekte bus įgyvendinami inovatyvūs sprendimai: 3D filmai, virtualios realybės turai, edukacinės programos vaikams ir moksleiviams Šiauliuose esančiame Baltų centre, aplinkos objektais Sėlpilije (latv. Sēlpils), patobulinta Mežuotnės piliakalnio aplinka: rekonstruotas pėsčiųjų takas, apžvalgos aikštelė ir t.t., rekonstruotas Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras: atnaujintos centro patalpos panaudojant senovės baltų simbolius, įrengtas interaktyvus Klaipėdos regiono žemėlapis, kuriame nurodytos patraukliausios lankytinos vietos, skatinančios turistus tyrinėti Baltų kelio objektus ir vietoves. Projekto veiklos supažindins turistus su senovės Baltais ir pratęs tolimesnį Baltų kelio vystymą.

Projekto metu sukurti produktai ir įgyvendintos veiklos bus naudingos programos teritorijai, įskaitant ir joje veikiančius vietinius verslininkus ir turizmo paslaugų teikėjus.

Siekiant pritraukti daugiau keliautojų į regionus, skatinti jau sukurto Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelias“ ir kuriamo turistinio maršruto „Patirk baltus“ (pri)pažinimą, projektas bus įgyvendinamas taikant tarptautiškumu pagrįstą požiūrį.

Projekto rezultatas:  iki 10 proc. padidėjęs lankytojų skaičius Programos teritorijoje. Tikimasi, kad sukurtos ir toliau tobulinamos priemonės bei vizualinės technologijos pagerins teritorijų atpažinimą, didins informuotumą ir padidins lankytojų skaičių iki 10 proc., užtikrinant ilgesnius viešnagės laikotarpius ir nakvynių skaičių Programos teritorijoje.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šis pranešimas  parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo  turinį atsako Šiaulių turizmo informacijos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.