Šiaulių turizmo informacijos centras

Maršrutas „Baltų kelias“

Senaisiais laikais dabartinės Latvijos ir Lietuvos teritorijose gyveno baltų mažumos – kuršiai, sėliai, žemaičiai, latgaliai, aukštaičiai, prūsai, jotvingiai ir galindai. 12–13 šimtmečiais tolesnę baltų raidą nutraukė vokiečių kryžiuočių puolimai ir Livonijos ordino sukūrimas, pakeitęs senųjų žemių ir valstybių ribas.

Mes – latviai ir lietuviai – esame vieninteliai pasaulyje, kalbantys baltų kalba.

Kviečiame rinktis šią kelionę, kurioje susipažinsite su senovės baltų žemėmis ir jų gyventojais: drąsiaisiais kuršiais, galingaisiais žiemgaliais ir išmintingaisiais sėliais.

Projektas įgyvendintas su 2014 – 2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos pasienio bendradarbiavimo programos parama