Šiaulių turizmo informacijos centras

Kuršiai

Kuršiai gyveno Lietuvos šiaurės vakarų, šiandieninės Klaipėdos ir Palangos apylinkėse, į vakarus nuo Kuržemės iki Ventos žiočių Baltijos jūroje. Ši gentis vertėsi gyvulininkyste, žemdirbyste, žvejyba. Kuršiai buvo žinomi kaip sumani ir drąsi jūrų gentis, mokanti statyti gerus laivus. Jie buvo narsūs kariautojai ir prekybininkai. Maršrutas kuriamas kaip pažintinė ir šviečiamoji turizmo medžiaga, į kurią įtraukti mažųjų baltų tautų gyvenimo būdą atspindintys šiuolaikiniai turizmo ištekliai. Projektas įgyvendintas su 2014 – 2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos pasienio bendradarbiavimo programos parama