Šiaulių turizmo informacijos centras

VENTOS KRIOKLYS

Gamta / kraštovaizdis

Kontaktai

Adresas:

249 m pločio plačiausias krioklys Europoje. Vasarą galite mėgautis gaiviomis maudynėmis ar pasivaikščioti ramia srove, o pavasarį galite stebėti skraidančias žuvis, bandančias užkilti į krioklį. Apie Ventos krioklį sklandė įvairios legendos - „velnias nusprendė užtvenkti Ventos upę, kad paskandintų Kuldygos miestą ir jo apylinkes. Vidurnaktį jis nuėjo dvi mylias aukščiau Ventos ties Briedžių brasta ir surinko didžiulę krūvą akmenų. Atitempė krūvą iki miesto ir norėjo eiti kitos – staiga pasigirdo toks triukšmas, kad pabudo vietos viršaitis. Jis atsikėlė, išėjo ir kambario ir mato: Ventos upė jau iki pusės užtvenkta. Suprato, kad Velnias bus čia nagus prikišęs. Ką daryti? Nubėgo į vištidę, suplakė rankomis per 25. 26. 27. šonus ir užgiedojo kaip gaidys. Gaidys pabudo, pamanė, kad gieda kitas gaidys, ir pats užgiedojo. Velnias išgirdo gaidžio giesmę, metė kitą glėbį ant žemės ir išėjo...”. Daugybė legendų apie krioklį reiškia, kad jis nuo seno buvo mitologinis objektas, senovinė kulto vieta. 

Šalis

Lietuva

Istorinė žemė

Kuržemė

Gamta / kraštovaizdis

Šaltiniai

Atsiliepimai

Komentuoti