Šiaulių turizmo informacijos centras

ĄŽUOLPAMŪŠĖS PILIAKALNIS

Ąžuolpamūšės (Dabužių) piliakalnis priskiriamas IX–XIII a. Jis stūkso aukštumos kyšulyje, smaigaliu atsisukęs į Mūšą, dviejų upių – Tatulos ir Ūgės – santakoje. Aikštelė buvo apvali, apie 50 m skersmens, su dviem pylimais. Dėl žymios kraštų erozijos dabar ji yra keturkampė (60x36 m dydžio), turi 30 m ilgio ir 1,3–5 m pločio kyšulį. Šlaitai statūs, 7–10 m aukščio. 0,7 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Šioje vietoje buvo aptiktas 50–130 cm storio kultūrinis sluoksnis su iš akmenų krautų krosnių vietomis, židiniu, stulpavietėmis, geležinio įmovinio ietigalio dalimi, ylomis, žalvariniu kabučiu, smeigtukų dalimis, grandelėmis, sidabrine viela, grublėtąja ir lygiąja keramika, gyvulių kaulais. Ąžuolpamūšės piliakalnio radinius galima apžiūrėti Pasvalio krašto muziejuje. Lankantis ant piliakalnio galima pajusti beveik tūkstančio metų senovės aurą. Pagonybės laikais čia buvo gynybinė pilis, kurios liekanos ligi šiol dar matomos ant aukšto kalno už Pasvalio miesto įtekant Totolai į Mūšą (VUB, Fondas A-3862. Lietuvos ir Ukrainos provincijos pranciškonų vienuolynų inventoriai už 1664–1681 m. Dokumentas Nr. 36467).

Šalis

Lietuva

Istorinė žemė

Žiemgala

Gamta / kraštovaizdis

Piliakalniai

Atsiliepimai

Komentuoti