PATIRTIES MAINAI TARP LIETUVOS IR LATVIJOS ,,BALTŲ KELIO“ OBJEKTŲ

Kultūrinis turizmo maršrutas „Baltų kelias“ apima daugiau nei 110 turizmo objektų Lietuvoje ir Latvijoje, trijose baltų gyventose žemėse: kuršių, žiemgalių ir sėlių. Į šį maršrutą patenka – piliakalniai, muziejai, gamtos ir kultūros objektai, edukacinės programos ir amatų centrai.

Siekiant pasisemti patirties, susipažinti su baltų kultūrą ir baltų žemėmis liepos 20 – 21 d., kartu su atstovais iš Lietuvos Kuržemės ir Žemaitijos „Baltų kelio“ objektų, keliauta į dviejų dienų mainų kelionę po Latvijos Žiemgalos ir Latvijos Sėlos žemes. Grupę lydėjo gidė, kuri projekto metu baigė kultūros kelio „Baltų kelias“ mokymus. Gidė pateikė daugybę įdomių faktų susijusių su baltų kultūra ir baltų žemėmis. Mainų kelionės metu buvo aplankyta Bauskės pilis, kurioje pristatyti pilies muziejaus fondai, baltų žemių suskirstymas. Apžiūrėti Koknesės viduramžių pilies griuvėsiai, iš vietinės gidės išgirsta daug legendų ir istorijų, kuriomis apipinta ši pilis.

Antrą kelionės dieną aplankytas Gederto Eliaso Jalgavos istorijos ir meno muziejus, kuriame susipažinta su Jelgavos reikšmingiausiais istoriniais įvykiais nuo seniausių laikų iki šių dienų. Pristatyti atnaujinti ir turizmui pritaikyti Dobelės pilies griuvėsiai. Medinėje Tervetės pilyje esančiame muziejuje pristatyta ekspozicija apie senąją Žiemgalos ir Tervetės istoriją.

Patirties mainų veikla tarp Lietuvos ir Latvijos „Baltų kelias“ objektų vykdyta įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“ (LLI-447, akr. „Tyrinėk baltus“).

Visas projekto biudžetas – 869 689,01 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 739 235,65 Eur.

Apie patirties mainus daugiau informacijos galima rasti www.klaipedosrajonas.lt.

Už šio straipsnio turinį atsako Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti traktuojama, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Atsiliepimai

Komentuoti