IZZINI BALTUS

Š.g. 24.-25.septembrī “Izzini Baltus” projektā kultūras maršruta “Baltu ceļš” Kuršu loka objektu pārstāvji un tūrisma speciālisti apmeklēja kolēģus Zemgalē un Sēlijā, lai dalītos pieredzē un iepazītos ar šo loku objektu pārstāvjiem un to tūrisma piedāvājumu seno Baltu maršrutā.

Vizītes laikā Kurzemes pārstāvji apmeklēja gan senos pilskalnus, kas kādreiz kalpojuši kā nocietinājumi un bijuši nozīmīgi vietējo apmetņu centri, gan muzejus, kas glabā arheoloģiskās liecības par seno zemgaļu un sēļu dzīvi. Sevišķi aizraujošas bija tikšanās ar amatniecības centru un radošo darbnīcu saimniecēm un saimniekiem, kas ikdienā sniedz iespēju katram pašam kaut nedaudz iejusties mūsu senču dzīves ritumā un apgūt kādu seno amatu prasmi. Amatniecības centrā “Rūme” Zasā iepazināmies ar sēļu cilts arheoloģisko tērpu rekonstrukcijām un izgatavojām katrs savu unikālo ādas rokassprādzi! Jēkabpils muzeja Sētu sētā apskatījām Augšzemes lauku celtnes un iemēģinājām prasmes pirts skrubju pagatavošanā. Savukārt Biedrības “Baltaine” radošajā mājā iemēģinājām sēļu dziesmas un devāmies dažādās jautrās rotaļās. Tikāmies arī ar Tērvetes koka pils rekonstrukcijas sirdi – Normundu Jērumu, kurš iepazīstināja ar arheoloģiskajām liecībām saistībā ar zemgaļu materiālo kultūru.

Visu dalībnieku vārdā sakām milzīgu paldies visiem zemgaļu un sēļu kolēģiem, kas mūs tik sirsnīgi uzņēma un dalījās ar savām idejām un piedāvājumu seno baltu iepazīšanai. Gaidām tagad ciemos jūs, lai kopīgi attīstītu Baltu ceļa tūrisma maršrutu!

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu

Atsauksmes

Komentēt